Умови роботи (договір-оферта)

ТОВ “інтернет-МАГАЗИН” , в особі інтернет-магазину WWW.EXAMPLE.COM (далі продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних ,так і юридичних осіб (далі покупець) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність покупцеві, а покупець зобов’язується оплатити і прийняти замовлені в інтернет-магазині WWW.EXAMPLE.COM товари (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент укладення договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 і частиною 2 статті 437 Цивільного кодексу РФ).

2.2. Факт оформлення замовлення товару у продавця як самостійно, так і через оператора, є беззастережним прийняттям даного Договору, і покупець розглядається як особа, вступило з ТОВ «інтернет МАГАЗИН» в договірні відносини.

2.3. Оформлення замовлення товару та розрахунку здійснюється шляхом Замовлення Покупцем в інтернет-магазині WWW.EXAMPLE.COM.

Стаття 3. Характеристики товару.

3.1. У зв’язку з різними технічними характеристиками моніторів колір товару може відрізнятися від представленого на сайті.

3.2. Характеристики і зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від описаних на сайті.

Стаття 4. Ціна товару.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані у валюті країни покупця за одиницю товару.

4.2. Тарифи на надання послуг з доставки, розвантаження, підйомі і збірці товару вказані в інтернет-магазині на кожен ТОВАР в залежності від його характеристики.

4.3. Загальна сума замовлення, яка в деяких випадках (за бажанням покупця) може включати платну доставку і складання товару, вказується в розділі «кошик» в рядку «Разом».

 

Стаття 5. Оплата товару.

5.1. При готівковій формі оплати покупець зобов’язаний сплатити продавцю ціну товару в момент його передачі, а продавець зобов’язаний надати покупцеві касовий або товарний чек, або інший документ, що підтверджує оплату товару.

5.2. При безготівковій формі оплати обов’язок покупця по сплаті ціни товару вважається виконаної з моменту зарахування відповідних грошових коштів у розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок продавця за реквізитами, зазначеними в п.13 (реквізити магазину) цього Договору.

5.3. При безготівковій формі оплати прострочення сплати покупцем ціни товару на термін понад 5 (п’яти) днів є істотним порушенням цього Договору. У цьому випадку продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, повідомивши про це Покупця.

5.4. Товари поставляються покупцеві за цінами, найменуванням, в кількості, що відповідає рахунку, оплаченому покупцем.

 

Стаття 6. Доставка товару.

6.1. Доставка товару Покупцеві здійснюється адресою і в терміни, узгоджені покупцем і менеджером продавця при оформленні замовлення, або покупець самостійно забирає товар зі складу продавця за адресою, вказаною в п.13 (реквізити магазину) цього Договору.

6.2. Точна вартість доставки товару визначається менеджером продавця при оформленні замовлення і не може бути змінена після узгодження покупцем.

6.3. Неявка покупця або не вчинення інших необхідних дій для прийняття товару можуть розглядатися Продавцем в якості відмови покупця від виконання договору.

 

Стаття 7. Гарантії на товар.

7.1. На всю продукцію, що продається в інтернет-магазині WWW.EXAMPLE.COM, є всі необхідні сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

7.2. Гарантійний термін експлуатації на ТОВАР встановлює виробник. Термін гарантії вказується в гарантійному талоні.

 

Стаття 8. Права та обов’язки сторін.

8.1. Продавець зобов’язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених російським законодавством.

8.1.2. Надати покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті магазину (WWW.EXAMPLE.COM). обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконаннями замовлення.

8.1.3. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

8.2. Покупець зобов’язується:

8.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати і доставки на сайті магазину (WWW.EXAMPLE.COM).

8.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адреса електронної пошти) та реквізити для доставки товару.

8.2.3. Прийняти і оплатити ТОВАР в зазначені в цьому договорі терміни.

 

Стаття 9. Відповідальність сторін і вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору в порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ і чинним законодавством РФ.

9.2. Продавець не несе відповідальності за доставку замовлення, якщо покупцем вказана неправильна адреса доставки.

9.3. Продавець не несе відповідальності, якщо очікування покупця про споживчі властивості товару виявилися не виправдані.

9.4. Продавець не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань з доставки Товару, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

9.5. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а так само підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

9.6. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні СТОРОНАМИ зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

 

Стаття 10. Повернення та обмін товару.

10.1. Вимога покупця про обмін або про повернення товару підлягає задоволенню, якщо ТОВАР не був у вжитку, збережені його споживчі властивості, збережена і не порушена упаковка, збережені документи, що підтверджують факт покупки цього товару в інтернет-магазині WWW.EXAMPLE.COM.

10.2. Термін такої вимоги становить 14 (чотирнадцять) днів з моменту передачі товару Покупцеві.

10.3. Покупець компенсує продавцю необхідні транспортні витрати, понесені у зв’язку з організацією обміну або повернення товару.

 

Стаття 11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних Умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань СТОРОНАМИ за цим Договором. До них належать стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії і т. п.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

 

Стаття 12. Термін дії договору.

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту звернення в ТОВ «інтернет МАГАЗИН» і оформлення замовлення, і закінчується при повному виконанні зобов’язань СТОРОНАМИ.

 

Стаття 13. Реквізити інтернет магазину.

Додайте тут Ваші реквізити.

Всі результати пошуку